ایمنی داربست بندی

تعریف داربست

داربست جایگاه و تکیه گاهی است موقت که هنگام اجرای عملیات ساختمانی در ارتفاع، برای نگهداری و حفظ کارگران، مصالح ساختمانی و ابزار کار به کار برده می شود.

 

انواع داربست

 داربستها عموما بسته به نوع استقرار به صورت های زیر بکار می روند:

1.      ساده

2.      معلق

3.      پیش آمده

4.      قابل نوسان

5.      مستقل

6.      برجی

 

اصطلاحات رایج در داربست

Base plate:

پایه فلزی برای پخش و توزیع بار که زیر لوله های استاندارد به کار می رود. (بین خاک و لوله استاندارد)

Bay length:

فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و روبروی داربست.

board:

چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و ... به کار میروند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند.

Board beare intermediate transom:

لوله ای است که در فاصله بین ledger برای تقویت سکوهای کار نصب می شود.

brace (بریس - لوله های مهاری):

به صورت اریب و ضربدری بسته می شوند و ساختمان داربست را محکم نگه میدارند و مقاومت داربست بیشتر می شود.

butlers:

لوله ای که خوب با بریس ها محکم شده و برای حرکت داربست به کارمی رود.

Castor:

چرخ گردانیست با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده و برای حرکت داربست به کار می رود.

Toe board clip: گیره نگهدارنده قرنیز.

coupler:

بستی است که برای اتصال و بستن دو لوله به همدیگر در اسکافولد به کار می رود که دو نوع هستند: 1- حامل بار و 2- غیر حامل بار

Guard rail:

لوله ای است که از داخل داربست برای جلوگیری از سقوط افراد بسته می شود (معمولا در ارتفاع 91 و 47 سانتیمتری از کف محل کار).

Hoop iron:

تسمه ای فلزی که به سر تخته داربست میبندند که از جدا شدن و شکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند.

Ledger (لجر):

لوله ای افقی که به وسیله بستهای حامل بار به لوله عمودی (استاندارد) بسته می شود. این لوله ها از خم شدن استاندارد جلوگیری می کند و مانند ساپورتی برای لوله های افقی ترانزوم عمل  می کنند.

Access plate form:

سکوی ساخته شده از چوب که محل ورودی نردبان را تامین می نماید.

Lift:

مجموعه ای از لجرها و ترانزومها و تخته های حامل که یک سطح افقی برای داربست را تامین می کنند.

Need transom:

ترانزومی که از اسکافولد بیرون آمده باشد.

Node point:

محل اتصال ترانزوم، لجر و استانداردها به یکدیگر را گویند.

Puncheon:

لوله ای عمودی که در پایین ترین انتهای خود با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت و یا زمین نمی فرستد.

Raker:

لوله حامل بار که به شکل اریب است و برای تقویت داربست به کار می رود.

Scafftag:

اتیکتی که در تمام راههای ورودی به داربست نصب می شود و نشان میدهد که داربست در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و در دو رنگ سبز و قرمز می باشد (سبز داربست ایمن است.) (قرمز داربست ناایمن است.).

Sleeve coupler:

قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل می نماید (همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر).

Sole plate:

تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب می شود و فشار وارده را توزیع می کند. در زمینهای سست و شل کاربرد زیادی دارد (بین زمین و بیس پلیت قرار می گیرد).

Spigot joint pin:

بستی که برای اتصال دو لوله داربست به یکدیگر در آخر داربست بسته مشود.

Standard:

لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین به کار می رود.

Stopend:

گاردریلی است که در انتهای داربست برای جدا کردن قسمت بدون تخته و نیز جلوگیری از سقوط افراد به کار می رود.

Tie:

لوله ای که برای بستن داربست به یک لنگر به کار می رود.

Toebord (قرنیز):

تخته ای که در طول لبه سکو برای جلوگیری از سقوط ابزار و اشیا به کار می رود.

Transom:

لوله ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی متصل می کند. این لوله بین ledger قرار گرفته و سکوی کار را درست می کند.

Unitbeam:

به منظور ساخت شبکه ایاز بیم های ترکیب شده به داربست.

Working plate form (محل کار):

برای تردد نفرات و جابجایی بار استفاده می شود.

Put Log Coupler (بست های تخته):

برای اتصال ترانزوم و لجر به کار برده می شود.

Joint pin (پین های اتصال):

قطعه ای است که برای اتصال دو لوله طولی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تعداد بازديد کنندگان:2860
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویا بست می باشد.