با کارگاه های ساختمانی غیرایمن برخورد می شود

در راستای صیانت از نیروی کار و جلوگیری از فعالیت کارگاه های پرخطر، بازدیدهای ویژه به صورت سرزده توسط بازرسان کار این اداره کل از کارگاه های ساختمانی سطح استان به عمل خواهد آمد و از فعالیت کارگاه های غیرایمن از طریق مراجع قضایی جلوگیری خواهد شد
وی افزود: تخریب و گودبرداری، پرتگاه های ساختمانی با اولویت پیشگیری از سقوط از ارتفاع، آسانسورهای کارگاهی، بالابر، تاورکرین، داربست ها، تجهیزات برقی و رعایت حریم با اولویت پیشگیری از برق گرفتگی، ابلاغ استقرار مسوول ایمنی در صورت مشمول بودن کارگاه و سایر موارد به اقتضای بازرسی، اولویت موارد در بازرسی کارگاه های ساختمانی غیرایمن است
عباسی تأکید کرد: در صورت عدم رفع نواقص مربوطه، اقدامات قانونی لازم برابر فصل یازدهم قانون کار و همچنین اجرای ماده 105 قانون کار صورت خواهد پذیرفت
بر اساس ماده 105 قانون کار، هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند
عباسی با اشاره به تبصره 1 این ماده قانونی اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا، از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید و دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست
وی ادامه داد: دستور رفع تعطیلی توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری، رفع نواقص و معایب موجود را تائید کرده باشند
وی خاطرنشان کرد: ساختمان یکی از بخش های مهم اقتصادی است که نقش برجسته ای در توسعه کشور دارد و نظارت مؤثر بر رعایت موازین حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه های ساختمانی که دارای بیشترین حوادث کارگاهی هستند ضروری است به طوری که همه ساله بخشی از نیروهای مولد کشور دچار مصدومیت و معلولیت جسمی شده و برخی نیز متأسفانه جان خود را از دست می دهند
بر اساس آمارها کارگران ساختمانی همچنان سرلیست حوادث ناشی از کار هستند به طوری که بیش از 50 درصد از حوادث کار در کشور مربوط به کارگران ساختمانی است
سقوط کارگر ساختمانی از ارتفاع، برخورد مصالح ساختمانی با سر و کمر و در نهایت فلج شدن آنان، سقوط کارگر ساختمانی به عمق چاه، سقوط از سقف، سقوط از جرثقیل روی ساختمان و سقوط به چاهک آسانسور، از جمله آسیب هایی است که منجر به فوت کارگران ساختمانی می شود
تعداد بازديد کنندگان:2945
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویا بست می باشد.