مقررات عمومی ایمنی

 قبل از شروع بكار ابتدا به ایمنی آن فكر كنید .
قبل از شروع بكار از وسایل ایمنی مناسب استفاده نمایید .
قبل از شروع بكار از لباس كار مناسب استفاده نمایید .
قبل از شروع بكار در صورتیكه دچار بیماری ناراحتی و خستگی می باشید به سرپرستان گزارش نمایید .در صورتیكه قادر به انجام كار در ارتفاع نمی باشید مسئولین خودرادر جریان قرار دهید .
در صورتیكه نسبت به انجام كار مطلع نمی باشید ار انجام آن خودادی نمایید .
در كارتان ریسك و اعمال خطرناك انجام ندهید .
بدون اجازه سرپرستان و مسئولین محوطه شروع به انجام كار ننمایید .
به بهداشت فردی وبهداشت عمومی محل كار توجه داشته باشید .
قبل از شروع بكار كلیه ابزار وتجهیزات مورد نیاز را "دقیقا" بررسی نموده و از سالم بودن آن مطمئن گردید .
بخاطر داشته باشید كه شما در هر كجا مجاز به كشیدن سیگار و روشن كردن آتش نمی باشید( طبق مصوبه هیئت دولت سیگار کشیدن در اماکن اداری ممنوع می باشد

هنگام عبور از محوطه ها ی آلوده به مواد شیمیایی توقف ننمایید.

 
هنگام رانندگی باید دارای گواهینامه مجاز شركتی بوده ومقررات راهنمایی ورانندگی ومقررات ایمنی را دقیقا" اجرا نمایید.

از سوار شدن روی لیفتراكها و سایر وسا یل نقلیه سنگین كه مجاز به حمل مسافر نمی باشد خودداری نمایید .
هنگام كار تعمیراتی روی ماشین آلات مطمئن باشید كه ماشین از سرویس خارج است .
از روغنكاری ، گریس كاری ، ویا هرنوع تعمیر روی ماشین آلات در حال كار خودداری نمایید .
هنگام كار از ابزار سالم و مناسب استفاده نمایید .
هنگام كار بامواد شیمیایی و مواد رادیو اكتیو از وسایل ایمنی لازم استفاده نمایید.
هنگام كار روی وسایل و تجهیزاتی كه با مواد شیمیایی كار می كنند از خالی بودن وشسته بودن آن مطمئن شوید.
از ریخت و پاش مواد شیمیایی هنگام كار خودداری نمایید .
ضبط و ربط وجمع آوری قطعات اضافی در پایان كار ضامن سلامتی شما وهمكارانتان خواهد بود .
عدم ضبط و ربط صحیح و وجود مواد قابل اشتعال خطر آتش سوزی وگسترش آتش سوزی خواهد داشت .
جهت بالا رفتن و كار در ارتفاع از بشكه و.....استفاده ننمایید .
هنگام كار در ارتفاع از كمر بند ایمنی استفاده نمایید .
داربستها راباید افراد مجاز نصب و جابجا نمایند و قبل از جابجایی باید كلیه ابزار وقطعات از روی سكوی داربست جمع آوری گردد                                                                                                                           
جهت بالا و پایین رفتن از داربستها باید از نردبان ثابت كه روی بدنه داربست تعبیه شده استفاده گردد.
در صورت استفاده از نردبان اولا" مقررات ایمنی رارعایت نموده ثانیا" نردبان مناسب وسالم بكار ببرید .
هنگام بالارفتن از نردبان از حمل ابزار و وسایل بادست خودداری نمایید .
محل نصب پایه های نردبان باید مطمئن بوده واز لغزندگی آن جلوگیری بعمل آید.
 
از قراردادن نردبان پشت دربهای ورودی و خروجی خوداری نمایئد ودر صورت نیاز ابتدا دربها راقفل كرده و سپس نردبان را نصب نمایئد .
هنگام حمل نردبان مراقب باشید كه به تاسیسات وافراد اصابت ننماید .
از قرار گرفتن زیر بار آویزان خوداری نمایئد .
از قرار گرفتن وانجام كار درنزدیك سیمهای برق  فشار قوی خودداری نمایئد.      
ازدست كاری بی مورد به تاسیسات وتجهیزات خودداری نمایئد.
در صورت جابجایئ نرده ها و حفاظها بلا فاصله بعداز خاتمه كار وهنگام ترك محل كار آنها را در جای خود قرار دهید .
دریچه ها وسرپوش حوضچه ها ی زیر زمینی را هنگام ترك محل كار درجای خود قرار دهید .
قبل از ورود به كانالهای فاضلاب صنعتی اقدام به آزمایش گازهای قابل اشتعال و گازهای سمی بنمایئد .
محل نصب دوش و چشم شوی ایمنی رادر محوطه كار بخاطر بسپارید .
روش استفاده از انواع دستگا ههای تنفسی را دقیقا" یاد بگیرید .
روش كابرد دستگا هها ی اطفاء حریق را بیاموزید .
انواع آتش ها و انواع خاموش كننده ها و عوامل مختلف آتش سوزی را بیاموزید .
از دست كاری و یا تعمیر دستگاههای تنفسی و یا دستگا ههای اطفاء حریق جدا" خودداری نموده واجازه دهید مسئولین مربوطه خود اقدام نمایند .
از خوابیدن وچرت زدن هنگام كار پرهیز نمایید .
بعد از پایان كار محوطه كار را تمیز و از وسایل مازاد پاك نمایید .
بادست آلوده از خوردن و آشامیدن خودداری نما یید .
سعی نمایید نور محیط كار شما مناسب با انجام كارتان باشد .
جهت تهویه محل كار از انواع گازها و گرد و غبار اقدام نمایید .
در صورت هر نوع تغییر ناگهانی در اعضاء بدن و احساس درد و تب سریعا" به پزشك مراجعه نمایید .
هر گونه خراش جزئی كه هنگام كار روی بدن شما ایجاد می گردد تحت نظر پزشك پانسمان نمایئد .
از مواد قابل اشتعال جهت شستشوی لباس كار استفاده ننمایئد .
از هوای فشرده جهت زدودن گرد و غبار روی لباس كار و بدن استفاده ننمایئد .
كاركنان تعمیرات وبهره داری و كلیه افرادی كه با ماشینها و دستگا ههای گردنده وتسمه دار كار می كنند مجاز به پوشیدن لباسكار دو تكه نمی باشند .
از ایجاد موانع درمسیر خودروها و تجهیزات آتش نشانی خودداری نما یید .
هر گونه وضعیت غیر عادی را در محوطه كار "سریعا" به مسئولین اطلاع دهید .
در یادگیری كمكهای اولیه پزشكی مخصو صا" تنفس مصنوعی" اقدام نمایئد .
راههای خروجی و محل پله ها رادر كارگاه بخاطر بسپارید
بخاطر داشته باشید هر كاری كه بشما واگذار می شود هر قدر كه بنظر شما ساده و بی اهمیت می رسد آنرا با ارزش و مهم تلقی كرده و با جدیت و هوشیاری كامل انجام دهید .تعداد بازديد کنندگان:2834
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پویا بست می باشد.